Methode

Shelterzorg werkt met verschillende methodieken, maar centraal staat de Triple-C aanpak. Het meest belangrijk is dat bij elke behandeling het belang van het kind of jongere centraal staat. Triple-C staat voor Cliënt – Coach – Competentie.

Triple-C in een notendop

Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:

  • uitgaan van hun menselijke behoeften;
  • een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
  • samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
  • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken.

Triple-C Behandelhuis

Het gedachtegoed van Triple-C is verbeeld in het Triple-C Behandelhuis. Het belangrijkste uitgangspunt van Triple-C is dat cliënten met een verstandelijke beperking of een psychiatrische stoornis mensen zijn en dus ook menselijke behoeften hebben. Begeleiding en behandeling volgens Triple-C is volledig gericht op beantwoorden aan – en vervullen van menselijke behoeften van cliënten. We werken aan een onvoorwaardelijke en gelijkwaardige ondersteuningsrelatie, waarin we cliënten menselijk en wenselijk gedrag ‘voorleven’.

Zie voor meer informatie http://www.asvz.nl/specialismen/triple-c/

Triple-C behandelhuis