Indicatiestelling & Opname

Soms is thuis wonen niet meer mogelijk door emotionele of sociale problemen. Ook door gedragsproblematiek van een jongere zelf is een stabiele gezinssituatie noodzakelijk. Wij bieden een plek om jezelf te ontwikkelen en te zorgen dat je jezelf kunt redden.

Gezinshuiszorg

Onze gezinshuizen hebben in totaal ruim 20 plekken voor jongeren tussen de 6 en 18(21) jaar oud. De gezinshuizen zijn gericht op jongeren, die vallen onder de jeugdwet en een geldige indicatie hebben gekregen van plaatsende instanties en gemeenten. Toewijzing van zo’n indicatie gebeurt door de gemeente (via Sociaal Wijkteam), de huisarts of via een zogenaamde Gecertificeerde Instelling (GI) voor Jeugdzorg. Voorbeelden daarvan zijn de William Schrikker Groep (WSG), het Leger des Heils (LdH), Jeugdbescherming Gelderland (JBG) en andere regio’s. Deze GI’s komen vooral in beeld als er een gerechtelijke maatregel ligt (Onder Toezicht Stelling, Voogdij).

Na een eerste kennismaking en wat papierwerk zullen we moeten kijken of eventuele opname bij Shelterzorg wel de beste zorg is die je kunt krijgen (matching procedure). Zo ja, dan beginnen we met een startgesprek. Tijdens dit gesprek maakt de jongere kennis met de gezinshuisouders en hulpverleners. Er worden praktische en pedagogisch afspraken gemaakt. Na kennismaking wordt de hulpvraag van de jongere en wettelijke vertegenwoordiger helder in kaart gebracht. Na ongeveer zes weken stellen wij een behandelplan op, waarin concrete leerdoelen worden geformuleerd.

Tijdens de bespreking van het behandelplan nemen we samen met de jongere, de plaatsende instantie en ouders de leerdoelen door. Deze bespreking vindt minimaal tweemaal per jaar plaats. De jongere wordt op competentiegerichte wijze ondersteund om aan zijn leerdoelen te kunnen werken. De leerdoelen worden door de gezinshuisouders en de jongere regelmatig besproken.

Beschermd wonen

Voor beschermd wonen (18+) heb je een geldige indicatie nodig of een goedkeuring dat vanuit de WMO de financiering voor het verblijf op Zandroos wordt voldaan. Inwoners van de gemeente Wijchen dienen zich te richten tot het Sociaal Wijkteam. Buiten de regio dient u zich te richten tot uw plaatselijke Sociaal Wijkteam.

Bij de intake wordt beoordeeld wat de jongere nodig heeft aan begeleiding. Hierbij houden we rekening met de behoeftes en verlangens van de jongere. Hierna zal samen met de jongere een begeleidingsplan worden opgesteld.

Dit zal regelmatig met de jongere worden besproken en halfjaarlijks worden geëvalueerd.

 

Contact opnemen

U kunt contact opnemen met Maarten Langeler 06 57 55 36 83 om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor u. Of mailen naar: info@shelterzorg.nl

Beschermd Wonen op Zandroos