Beschermd Wonen

beschermd/begeleid wonen vanaf 18 jaar

Kenmerken van onze Beschermd Wonen zorg:

 • beschermd wonen vanaf 18 jaar
 • je eigen appartement,
 • onder hetzelfde dak met gezinshuisouders
 • 24/7 vertrouwde begeleiders aanwezig
 • maatwerk: zelf doen wat kan, hulp waar nodig
 • mogelijkheid om samen te koken, eten, koffie drinken, gezelligheid
 • meedoen in de maatschappij
 • verbonden met wie er belangrijk voor je zijn

Beschrijving interventie

Zandroos is een voorziening voor beschermd wonen in Wijchen, die zich richt op jongvolwassenen die zelfstandig willen (leren) wonen en hier ondersteuning bij nodig hebben. De ondersteuning en zorg zijn gericht op zelfredzaamheid, het versterken van participatie en op kwaliteit van leven.

Doelgroep

Zandroos is er voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar, zowel mannen als vrouwen. Het betreft jonge mensen die graag zelfstandig willen (leren) wonen, maar door hun persoonlijke problematiek of achtergrond daarbij belemmeringen ervaren. Vanwege de aard van hun beperking(en) en/of belemmeringen in de omgeving waarin ze zijn opgegroeid, hebben deze jonge mensen professionele ondersteuning nodig bij het zelfstandig wonen. De aard van de problematiek betreft bijvoorbeeld:

 • Licht verstandelijke beperking
 • Gedragsproblematiek
 • Sociaal-emotionele problematiek
 • Psychiatrische problematiek: persoonlijkheidsstoornissen, hechtingsproblematiek, angstproblematiek traumagerelateerde klachten
 • Ontwikkelingsstoornissen: ASS, ADHD
 • Systeemproblematiek en problemen in de relationele sfeer

Exclusiecriteria:

 • Indien middelengebruik op de voorgrond staat of anderszins een belemmering vormt voor de ontwikkeling. Voor nadere toelichting, zie ons drugsbeleid opgesteld in samenwerking met IrisZorg Nijmegen: www.shelterzorg.nl/downloads/
 • Indien de problematiek vraagt om langdurige, gespecialiseerde behandeling
 • Lichamelijke problematiek die verpleging behoeft
 • Ernstige agressie die fysiek ingrijpen behoeft
 • Bij opname zijn cliënten in principe niet ouder dan 23 jaar