Arendsnest

Gezinshuiszorg vanaf 16 jaar gericht op zelfstandigheid

Kenmerken van Arendsnest zorg:

 • kleinschalige gezinsgroep vanaf 16 jaar
 • begeleiding door vaste gezinshuisouders
 • gericht op zelfstandig leren worden
 • je eigen plek, een kamer/studio met eigen douche en keukenblok
 • maar altijd met een vertrouwd iemand in de buurt
 • steeds meer (leren) zelf doen
 • midden in de maatschappij
 • verbonden met je familie en netwerk

Beschrijving interventie

Het Arendsnest is een gezinshuis in Wijchen dat zich richt op jongeren in de leeftijd van 16 tot 18(21) jaar, met als doel hen voor te bereiden op zelfstandig wonen.

Doelgroep

Het Arendsnest is er voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 18(21) jaar, zowel jongens als meisjes. Het betreft jongeren die graag willen leren zelfstandig te wonen, maar door hun persoonlijke problematiek of achtergrond daarbij belemmeringen ervaren. Vanwege de aard van hun beperking(en) of belemmeringen in de thuissituatie, hebben deze jongeren professionele ondersteuning nodig bij het zelfstandig worden. De aard van de problematiek betreft bijvoorbeeld:

 • Licht verstandelijke beperking
 • Gedragsproblematiek
 • Sociaal-emotionele problematiek
 • Psychiatrische problematiek: persoonlijkheidsstoornissen, hechtingsproblematiek, angstproblematiek traumagerelateerde klachten
 • Ontwikkelingsstoornissen: ASS, ADHD
 • Systeemproblematiek en problemen in de ouder-kindrelatie

Exclusiecriteria:

 • Indien middelengebruik op de voorgrond staat of anderszins een belemmering vormt voor de ontwikkeling. Voor nadere toelichting, zie ons drugsbeleid opgesteld in samenwerking met IrisZorg Nijmegen: www.shelterzorg.nl/downloads/
 • Indien de problematiek vraagt om langdurige, gespecialiseerde behandeling
 • Lichamelijke problematiek die verpleging behoeft