Onze zorg

Shelterzorg biedt drie vormen van zorg, in toenemende mate van zelfstandigheid. De basis wordt gevormd door de gezinshuizen. Vanuit de gezinshuizen wordt ontwikkeling richting zelfstandigheid voor jongeren vanaf zestien jaar nog verder ondersteund op Nebo. Blijkt langdurige zorg nodig, dan wordt er ondersteuning geboden op Ezer, onze groep voor beschermd wonen.

Gezinshuizen

 • wonen in een gezin
 • met kinderen van alle leeftijden
 • twee vaste gezinshuisouders
 • professionele opvoeders, maar “zo gewoon mogelijk”
 • in samenwerking met ouders en plaatsers
 • midden in de maatschappij

Gezinshuis 16+ – Nebo

 • gezinshuiszorg vanaf 16 jaar
 • zorg vanuit (verlengde) jeugdwet
 • begeleiding door vaste gezinshuisouders en begeleiders
 • gericht op zelfstandig leren worden
 • je eigen plek
 • altijd met een vertrouwd iemand in de buurt
 • steeds meer (leren) zelf doen
 • midden in de maatschappij
 • verbonden met je familie en netwerk

Beschermd wonen – Ezer

 • beschermd wonen vanaf 18 jaar
 • gericht op langdurige zorg
 • je eigen appartement
 • onder hetzelfde dak met gezinshuisouders
 • 24/7 vertrouwde begeleiders
 • maatwerk: zelf doen wat kan, hulp waar nodig
 • mogelijkheid om samen te koken, eten, koffie drinken, gezelligheid
 • meedoen in de maatschappij
 • verbonden met wie er belangrijk voor je zijn