Klachten

Heb jij een klacht, dan willen we je zo goed mogelijk helpen. We luisteren, ondersteunen en streven waar mogelijk naar verbetering.

Interne klachtenprocedure

Alle medewerkers van Shelterzorg proberen hun werk zo goed mogelijk te doen, maar af en toe gaat er iets mis. Een klacht is niet altijd te voorkomen. Dit is vervelend, maar we kunnen er ook van leren. Om bewoners de gelegenheid te geven een klacht in te dienen hanteren wij een klachtenprocedure.

Onze interne procedure is gericht op het oplossen van klachten en bemiddeling bij situaties waaruit een klacht is ontstaan. Shelterzorg heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris die deze klachtenprocedure ondersteunt.

Externe klachtenprocedure

De Onafhankelijke Klachtencommissie (OKC) gaat ervan uit dat problemen en uitingen van onvrede in het algemeen het beste kunnen worden besproken tussen de bewoner en de betrokken medewerker van Shelterzorg, indien nodig samen met een leidinggevende erbij. De praktijk wijst uit dat in een dergelijk gesprek meestal een bevredigende oplossing gevonden wordt en interne klachtafhandeling kan plaatsvinden.

Als een bewoner een klacht jegens een persoon of organisatie wil doorzetten naar de Onafhankelijke Klachtencommissie, zal Shelterzorg wijzen op deze mogelijkheid. Ook in dit stadium zal nagegaan worden of het indienen van een klacht kan worden voorkomen door bemiddeling. Daartoe gemandateerd door de klachtencommissie, zal een onafhankelijke klachtenbemiddelaar van het Adviespunt Zorgbelang contact opnemen met de bewoner en Shelterzorg met de vraag of bemiddeling mogelijk is. Wanneer niet tot een oplossing gekomen kan worden, kan de bewoner zijn klacht alsnog voorleggen aan de Onafhankelijke Klachtencommissie.

Vertrouwenspersoon

Jeugdstem/Adviespunt Zorgbelang is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht. Voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan meegaan naar gesprekken met de gemeente of een hulpverlener. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente.
Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem / Adviespunt Zorgbelang is gratis.Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Shelterzorg

Een Jeugdstem of Adviespunt Zorgbelang vertrouwenspersoon:
– geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorg werkt;
– ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg;
– geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg;
– draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg;

Zo bereik je Jeugdstem
– Bel gratis naar 088 – 555 1000
–  Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.
– Via Jeugdstem kan u zich aanmelden voor ondersteuning vanuit Adviespunt Zorgbelang.