Zandroos - Ezer

Strijdvaardig, beschermer, sterk. Wij bieden de veilige plek om als een sterk individu deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Wie zijn wij

Wij zijn Hans en Petra Zuidema en hebben drie jongens Jesse, Sam en Daan. Met ons gezin zijn wij binnen Shelterzorg komen wonen en dragen wij zorg voor de jongeren op Ezer. Wij werken samen met mooie jongeren en een warm en fijn team.

De weg naar het functioneren als gezinshuisouders binnen Shelterzorg is heel bijzonder geweest en hierin hebben we God’s leiding heel sterk ervaren.
Vanaf 2017 tot 2020 zijn wij als omwoners betrokken geweest bij Het Poorthuis in Almere Poort. Dit is een project waarin we samen mochten optrekken met jongeren en jonge moeders met hun kindje. Vanuit dit werk is het verlangen gegroeid om vanuit een full time positie betrokken te mogen zijn bij jongeren met hun individuele ondersteuningsvragen.

 Wij hebben gemerkt dat veel jongeren een “valse start” in het leven hebben gemaakt en zijn gevormd door situaties waar ze veelal niet zelf voor hebben gekozen. Wij willen ons heel graag inzetten om deze jongeren nabijheid te geven en hen te laten ervaren dat zij unieke mensen zijn. Samen optrekken en het leven delen met deze jongeren. Wij zien gelijkwaardigheid en echtheid als de basis vanuit waar wij ons werk willen vormgeven. 

We zijn dankbaar dat wij dit op deze bijzondere en unieke plek in een prachtige omgeving mogen doen.

Contact

Leemweg 112
6603 AM  Wijchen
06 24 16 80 03
ezer@shelterzorg.nl

Over de naam Zandroos

Woestijnrozen (ook wel zandroos genoemd) worden gevormd in woestijnen waar grondwater door capillaire werking aan het oppervlak komt en daar snel verdampt. Het grondwater moet bovendien de juiste mineralen (gips en/of bariet) bevatten die achterblijven waar het water verdampt. Bron: Wikipedia

Geschiedenis van het gebouw

Het pand waar nu Zandroos is gevestigd is in 1936 gebouwd door de Derde Orde van de Franciscanen. Het was oorspronkelijk een gratis Rusthuis voor Moeders en Meisjes.

Historisch overzicht

1932  Pater Perpetuus Palant OFM (lid van het Centraal Bureau van de Derde Orde) kwam met het voorstel een huis te stichten voor vermoeide moeders en meisjes om zes weken gratis te herstellen.  

1935  De rusteloze ijveraar en bezieler der Derde Orde overlijdt en Pater Natalis Ruys wordt aangewezen om de bouw van het huis te realiseren

1936  Op 29 april wordt de eerste steen gelegd. 18 oktober vindt de inzegening plaats en op 28 oktober worden de eerste gasten ontvangen.

1937  De vennen werden uitgediept en geschoond. Over het grote ven werd een bruggetje geplaatst en op de heuveltop stond een theehuisje met veranda.

1939  Een stuiveractie wordt op touw gezet n.a.v. een noodkreet over de financiële lasten.

1942  Het huis wordt gevorderd en de Duitse soldaten komen binnen op 11 december.

1945  Na 2,5 jaar werden er weer gasten, vermoeide moeders en meisjes, ontvangen.

1951  De gratis rustkuur van 6 weken wordt omgezet in een rustkuur met vergoeding naar vermogen door pater van Veldhuizen.

1952  Pater de Vries werd welkom geheten. Hij ging ervan uit dat de gasten eerder zouden herstellen door toepassing van therapieën.

1954  Een zuster, die vanuit de Zonnebloem de cursus bezigheidstherapie had gevolgd, ging deze cursus geven.

1957  Ondanks de nog binnenkomende giften aan geld en in natura dwingen de steeds groeiende kosten voor opname een vergoeding te vragen van NLG 6,- per dag.

1971  Dr. van de Loo, verbonden aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, adviseerde het bestuur psychotherapie in te voeren omdat dit belangrijk werd gezien voor het genezingsproces van de gasten.

1974  Op 11 april stierf de tuinman-knecht T Toonen, die het bos verzorgde, de verwarming stookte, brood bakte en allerlei klusjes deed in huis.

1980  De professionalisering wordt met kracht doorgevoerd. De kerndiscipline is psychologie. De Rationeel Emotieve Therapie (RET) loopt als een rode draad door het behandelprogramma, dat wordt aangevuld met yoga, assertiviteitstraining, ontspanningsoefeningen en vrouwenhulpverlening. Foldertjes worden gemaakt: “Ik kan het niet meer aan…” en “Ik moet er eigenlijk eens helemaal uit.”

1989  Er worden mannen opgenomen.

1990  De nonverbale therapieën doen hun intrede: creatieve therapie en lichaamsgerichte training. Aan de oostkant wordt een vleugel bijgebouwd om plaats te bieden aan een ruime keuken.

1997  Er komt een nieuw gebouw ter vervanging van de Uthof dat zeer verouderd was. Via een loopgang wordt dat met het oude gebouw verbonden.

2003  De naam wordt: Centrum voor Psychisch Herstel (CPH).

2004  Public relations via de cliënten gaat een steeds grotere rol spelen: op open dagen ervaringsverhalen, foto’s cliënten in brochures. Tevredenheid cliënten wordt standaard gemeten; de behandelresultaten worden middels wetenschappelijk onderzoek structureel gemeten. CPH geeft terugvalpreventie na ontslag. Cliënten krijgen tijdens de terugkombijeenkomsten handvatten om niet te vervallen in hun oude gewoonten.

2011  Het 75-jarig jubileum wordt gevierd.

2015  Start Shelterzorg BV Wijchen met Gezinshuizen in Balgoij (2x) en Gezinshuis Zandroos in het voormalig CPH. Zandroos biedt in het Gezinshuis zogenaamde Time-Out faciliteiten en daarnaast Beschermd Wonen (18+) in een aantal tot appartementen omgebouwde kamers. Zie ook de Gelderlander van 22 april 2015. 

2016 De vennen werden opnieuw uitgediept en geschoond met vakkundige hulp van de fa vd Broek uit Wijchen.