Zandroos - Beschermd Wonen

voormalig rusthuis en ggz instelling, nu twee woningen, kamers, appartementen en kantoren

Wie zijn wij

Wij zijn Michel en Miranda den Bakker. Samen met onze 3 kinderen wonen we sinds de zomer 2019 in het pand ‘Zandroos’, aan de rand van het mooie Gelderse Wijchen.

Wij zijn geboren en getogen op de Veluwe. Een jaar na ons trouwen zijn we verhuisd naar Oost-Groningen. Daar hebben we samengewerkt binnen een rehabilitatieproject: een boerderij voor mannen met een verslavingsachtergrond, die de keuze maakten om daar hun leven een andere wending te geven. Met de nodige hulp, daar een nieuw leven op te bouwen.

Michel heeft een achtergrond in de bosbouw. Heeft ook een aantal jaren een eigen onderneming in deze sector gehad. Miranda heeft Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gestudeerd.

Vanuit ons hart willen we ons graag, samen met deze organisatie, inzetten voor jongeren die een veilige plek nodig hebben om tot rust te komen om van daaruit verder te kunnen (op)groeien en ontwikkelen. Hen vanuit relatie ondersteunen in het vinden van een eigen plek in de maatschappij.

Wijzelf leven vanuit de overtuiging dat we geliefd zijn door God onze Vader en dat hopen we handen en voeten te geven binnen het werk wat we hier doen. In het samen optrekken hopen we de jongeren te laten ervaren dat ze er mogen zijn. We proberen daarin aan te sluiten bij hun specifieke behoeften.

Zo mogen we een tijdlang samen met de jongeren oplopen, op weg naar een voor hen zo zelfstandig mogelijk en betekenisvol leven.

Zorgvorm(en)

Contact

Leemweg 112
6603 AM  Wijchen
024 848 8012
06 145 75635
zandroos@shelterzorg.nl

Wie zijn wij

Wij zijn Cor en Truus Teekens. Vanaf 1 mei zijn wij werkzaam voor Shelterzorg. Onze werk en woonplek is locatie de Zandroos. Daarvoor woonden wij eerst in Meppel waar we beiden zijn opgegroeid en daarna op Hamingen, een klein dorpje in de gemeente Staphorst. Wij zijn  sinds augustus 2013 gezinshuisouders van 2 kinderen van 13 en 14 jaar die met ons zijn meeverhuisd. We werkten beiden al in de zorg en waren erg blij dat we de kans kregen om nu ons steentje te mogen bijdragen binnen Shelterzorg. Het is een unieke organisatie waar wij ons al snel thuis voelen. We kunnen hier onze passie goed kwijt: Hulp bieden aan jongeren en dat ook nog met als basis ons geloof dat God alle mensen heeft geschapen en van alle mensen houdt.

We hebben zelf ook 3 volwassen kinderen en zijn ook al 2 keer opa en oma. Onze hobby’s liggen vooral op het gebied van de sport. Cor houdt van hardlopen en skiën en heeft daarnaast als hobby muziek, toeren op de motor en lezen. Truus is meer van de crossfit met af en toe een rondje hardlopen, skiën, koken (vooral gezond, vers, natuurlijk), en tuinieren.

Wij werken op de Zandroos als Gezinshuisouder en daaronder valt ook Arendsnest, een groep jongeren van 16-18 jaar. Daarnaast zijn we er ook voor de groep van 18+ die binnen beschermd wonen vallen. Zij zijn aan het leren om over een tijdje meer zelfstandig te wonen en krijgen hier de kans om daarvoor te oefenen met steun en begeleiding.  We zijn er op gericht jongeren een veilige, leuke en stabiele woonplek te bieden waar ze onder begeleiding steeds meer mogen groeien in volwassenheid en zelfstandigheid. Het gaat dan niet alleen over hoe je je kamer schoon maakt maar ook over hoe je met geld omgaat, hoe je kunt solliciteren enz.

Het pand waar we in zitten is een prachtig gebouw, een oud klooster met wat moderne aanbouw. Het ligt midden in een bos met 2 vijvers en er is een dierenpark met verschillende dieren o.a. een ezel, een pony en wat kleinvee, zelfs een heel grappig varken dat Pinky heet.

Contact

Leemweg 112
6603 AM  Wijchen
024 848 8012
06 145 75635
zandroos@shelterzorg.nl

Over de naam Zandroos

Woestijnrozen (ook wel zandroos genoemd) worden gevormd in woestijnen waar grondwater door capillaire werking aan het oppervlak komt en daar snel verdampt. Het grondwater moet bovendien de juiste mineralen (gips en/of bariet) bevatten die achterblijven waar het water verdampt. Bron: Wikipedia

Geschiedenis van het gebouw

Het pand waar nu Zandroos is gevestigd is in 1936 gebouwd door de Derde Orde van de Franciscanen. Het was oorspronkelijk een gratis Rusthuis voor Moeders en Meisjes.

Historisch overzicht

1932  Pater Perpetuus Palant OFM (lid van het Centraal Bureau van de Derde Orde) kwam met het voorstel een huis te stichten voor vermoeide moeders en meisjes om zes weken gratis te herstellen.  

1935  De rusteloze ijveraar en bezieler der Derde Orde overlijdt en Pater Natalis Ruys wordt aangewezen om de bouw van het huis te realiseren

1936  Op 29 april wordt de eerste steen gelegd. 18 oktober vindt de inzegening plaats en op 28 oktober worden de eerste gasten ontvangen.

1937  De vennen werden uitgediept en geschoond. Over het grote ven werd een bruggetje geplaatst en op de heuveltop stond een theehuisje met veranda.

1939  Een stuiveractie wordt op touw gezet n.a.v. een noodkreet over de financiële lasten.

1942  Het huis wordt gevorderd en de Duitse soldaten komen binnen op 11 december.

1945  Na 2,5 jaar werden er weer gasten, vermoeide moeders en meisjes, ontvangen.

1951  De gratis rustkuur van 6 weken wordt omgezet in een rustkuur met vergoeding naar vermogen door pater van Veldhuizen.

1952  Pater de Vries werd welkom geheten. Hij ging ervan uit dat de gasten eerder zouden herstellen door toepassing van therapieën.

1954  Een zuster, die vanuit de Zonnebloem de cursus bezigheidstherapie had gevolgd, ging deze cursus geven.

1957  Ondanks de nog binnenkomende giften aan geld en in natura dwingen de steeds groeiende kosten voor opname een vergoeding te vragen van NLG 6,- per dag.

1971  Dr. van de Loo, verbonden aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, adviseerde het bestuur psychotherapie in te voeren omdat dit belangrijk werd gezien voor het genezingsproces van de gasten.

1974  Op 11 april stierf de tuinman-knecht T Toonen, die het bos verzorgde, de verwarming stookte, brood bakte en allerlei klusjes deed in huis.

1980  De professionalisering wordt met kracht doorgevoerd. De kerndiscipline is psychologie. De Rationeel Emotieve Therapie (RET) loopt als een rode draad door het behandelprogramma, dat wordt aangevuld met yoga, assertiviteitstraining, ontspanningsoefeningen en vrouwenhulpverlening. Foldertjes worden gemaakt: “Ik kan het niet meer aan…” en “Ik moet er eigenlijk eens helemaal uit.”

1989  Er worden mannen opgenomen.

1990  De nonverbale therapieën doen hun intrede: creatieve therapie en lichaamsgerichte training. Aan de oostkant wordt een vleugel bijgebouwd om plaats te bieden aan een ruime keuken.

1997  Er komt een nieuw gebouw ter vervanging van de Uthof dat zeer verouderd was. Via een loopgang wordt dat met het oude gebouw verbonden.

2003  De naam wordt: Centrum voor Psychisch Herstel (CPH).

2004  Public relations via de cliënten gaat een steeds grotere rol spelen: op open dagen ervaringsverhalen, foto’s cliënten in brochures. Tevredenheid cliënten wordt standaard gemeten; de behandelresultaten worden middels wetenschappelijk onderzoek structureel gemeten. CPH geeft terugvalpreventie na ontslag. Cliënten krijgen tijdens de terugkombijeenkomsten handvatten om niet te vervallen in hun oude gewoonten.

2011  Het 75-jarig jubileum wordt gevierd.

2015  Start Shelterzorg BV Wijchen met Gezinshuizen in Balgoij (2x) en Gezinshuis Zandroos in het voormalig CPH. Zandroos biedt in het Gezinshuis zogenaamde Time-Out faciliteiten en daarnaast Beschermd Wonen (18+) in een aantal tot appartementen omgebouwde kamers. Zie ook de Gelderlander van 22 april 2015. 

2016 De vennen werden opnieuw uitgediept en geschoond met vakkundige hulp van de fa vd Broek uit Wijchen.