Aanmelden

Aanmelden WLZ

Binnen Shelterzorg zijn er ook woonplekken voor zorg vanuit de WLZ. Hiervoor dient het Aanmeldformulier Jeugdhulp deel 1 ingevuld te worden. Dit formulier mag rechtstreeks worden verstuurd naar info@shelterzorg.nl. Indien nodig voorzien van aanvullende informatie.

Aanmelden Jeugdhulp

Shelterzorg maakt gebruik van het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp. Dit aanmeldformulier kent 2 delen. Bij een meedenkvraag aan Shelterzorg gelieve alleen deel 1 in te vullen. Bij een aanmelding voor jeugdhulp binnen Shelterzorg graag deel 1 en deel 2 volledig invullen en opsturen via onderstaande weg.

    Documenten versturen

    De persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en verwerkt in overeenstemming met onze privacy reglement.