De juiste plek voor een kind en jong-volwassene…

Ieder mens is uniek, bijzonder. Je mag er zijn en je mag jezelf zijn.

…een veilige plek

Shelterzorg wil een veilige plek bieden aan jeugdigen voor wie deze veiligheid niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Deze veilige plek betekent een plaats waar jeugdigen zichzelf kunnen zijn, zich bewust mogen worden van hun unieke identiteit en zich verder mogen ontwikkelen.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Gezinshuis

Shelterzorg biedt verscheidene gezinshuizen, waarbij je woont in een gezin.

Gezinshuis 16+

Gezinshuiszorg vanaf 16 jaar waarin nabijheid van gezinshuisouders centraal staat.

Beschermd Wonen

Een unieke locatie vanaf 18 jaar voor het wonen in een beschermde en ondersteunende omgeving

Professionele ondersteuning

Iedereen heeft een schuilplaats nodig wanneer situaties bedreigend of onzeker zijn. Shelterzorg is een schuilplaats voor jongeren die thuis vastlopen. Wij bieden structuur en duidelijkheid vanuit een professionele achtergrond. Ons doel is dat een jongere zich weer veilig voelt en op eigen benen leert staan. We hebben gezinshuizen voor jongeren van 6 tot 18 jaar.

Daarnaast zijn er diverse doorgroeimogelijkheden. Voor jongeren vanaf zestien jaar is er doorstroom mogelijk naar locatie de Zandroos. Op deze locatie bieden we gezinshuiszorg met wat meer nadruk op zelfstandigheid, namelijk de groep Nebo. Op locatie de Zandroos is ook de beschermd wonen groep Ezer gevestigd. Hier wordt langdurige zorg gewaarborgd voor jongeren vanaf circa achttien jaar.

Shelterzorg biedt onze zorg niet naast de maatschappij, maar in de maatschappij.

Wat kunt u van Shelterzorg verwachten?

  • Wij bieden betrokkenheid en warmte, maar nemen nooit de plek van ouders in
  • Zorg en begeleiding in een gezond leefklimaat
  • We gaan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan met jongeren
  • Veiligheid en verantwoordelijkheid voor de jongere
  • Continuïteit en stabiliteit
  • Een samenwerkingsverband met duidelijke en heldere afspraken
  • We werken aan een betekenisvolle daginvulling
  • Maar vooral dat wij gewone mensen zijn met een gezonde gedrevenheid om jongeren te begeleiden en op weg te helpen naar een goede toekomst

Christelijke identiteit

Respect voor elkaar hebben en ieder mens in zijn waarde laten, zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Wij leven dat zelf na vanuit onze christelijke identiteit. Wij willen niemand wat opleggen, maar wel voorleven zoals wij denken dat het bedoeld is. Elk geloof wordt bij ons gerespecteerd en alle jongeren zijn van harte welkom. Wij hebben respect voor hun overtuiging, maar verwachten respect voor onze overtuiging en die van groepsgenoten.