De juiste plek voor een kind en jong-volwassene…

Ieder mens is uniek, bijzonder. Je mag er zijn en je mag jezelf zijn.

…een veilige plek

Shelterzorg wil een veilige plek bieden aan jeugdigen voor wie deze veiligheid niet altijd vanzelfsprekend is geweest. Deze veilige plek betekent een plaats waar jeugdigen zichzelf kunnen zijn, zich bewust mogen worden van hun unieke identiteit en zich verder mogen ontwikkelen.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Gezinshuis

wonen in een gezin

Arendsnest

kleine gezinsgroep vanaf 16 jaar

Beschermd Wonen

Beschermd Wonen vanaf 18 jaar

Professionele ondersteuning

Iedereen heeft een schuilplaats nodig wanneer situaties bedreigend of onzeker zijn. Shelterzorg is een schuilplaats voor jongeren die thuis vastlopen. Wij bieden structuur en duidelijkheid. Ons doel is dat een jongere zich weer veilig voelt en op eigen benen leert staan. We hebben gezinshuizen voor jongeren van 6 tot 18 (21) jaar.  Jongeren vanaf 16 jaar kunnen geplaatst worden op  Zandroos-Arendsnest; gezinshuiszorg met wat meer nadruk op zelfstandigheid. Daarnaast is er voor jongeren vanaf 18 jaar de mogelijkheid om op Zandroos-Beschermd Wonen te wonen.  Onze zorg is niet naast de maatschappij, maar in de maatschappij.

Wat kunt u van Shelterzorg verwachten?

  • Wij bieden betrokkenheid en warmte, maar nemen nooit de plek van ouders in
  • Zorg en begeleiding in een gezond leefklimaat
  • We gaan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan met jongeren
  • Veiligheid en verantwoordelijkheid voor de jongere
  • Continuïteit en stabiliteit
  • Een samenwerkingsverband met duidelijke en heldere afspraken
  • We werken aan een betekenisvolle daginvulling
  • Maar vooral dat wij gewone mensen zijn met een gezonde gedrevenheid om jongeren te begeleiden en op weg te helpen naar een goede toekomst

Christelijke identiteit

Respect voor elkaar hebben en ieder mens in zijn waarde laten, zijn voor ons belangrijke uitgangspunten. Wij leven dat zelf na vanuit onze christelijke identiteit. Wij willen niemand wat opleggen, maar wel voorleven zoals wij denken dat het bedoeld is. Elk geloof wordt bij ons gerespecteerd en alle jongeren zijn van harte welkom. Wij hebben respect voor hun overtuiging, maar verwachten respect voor onze overtuiging en die van groepsgenoten.